Informacja i zamˇwienia:

tel. 664 945 007

Z?om

Prowadzimy skup surowcˇw wtˇrny takich jak z?om stalowy, metali kolorowych oraz makulatury.

Skupujemy mi?dzy innymi:

 • Stal (gruba, cienka, nierdzewna)
 • Mied?
 • Mosi?dz
 • Br?z
 • Wiˇry (br?zowe i mosi??ne)
 • Aluminium
 • Puszki aluminiowe
 • Ch?odnice
 • Cynk
 • O?ˇw
 • ?eliwo (drobne, grube)
 • Znal
 • Akumulatory
 • Silniki elektryczne

Na miejscu posiadamy najazdowa wag? samochodow?.

Oferujemy konkurencyjne ceny skupu a tak?e natychmiastow? p?atno?? gotˇwk? lub przelewem.

Informacje o aktualnych cenach skupu mo?na uzyska? osobi?cie w punkcie skupu przy ulicy Mickiewicza 15 lub pod numerem telefonu 664 945 007.


Przy wi?kszych dostawach istnieje mo?liwo?? negocjacji cen!!! Ceny mo?na negocjowa? osobi?cie w punkcie skupu lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 811 06 91.