UWAGA AKCYZA


Informacja i zamówienia:

tel. 664 945 007

Węgiel

Węgiel kamienny jest to skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75 - 97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych. Stosowany jest powszechnie jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 16,7 do 30 MJ/kg i silnie zależy od jego składu (zawartości popiołu, siarki, wilgotności). Wartość opałowa czystego pierwiastka węgla wynosi ok. 33,2 MJ/kg.


Jeszcze do niedawna węgiel kamienny uważany był za paliwo najbardziej nieekologiczne i zatruwające środowisko naturalne. Jednakże coraz ostrzejsze normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery wymusiły na producentach tego paliwa stosowanie czystych technologii węglowych. Węgiel wydobywany w kopalniach jest przetwarzany w zakładach przeróbczych oraz wzbogacany przy użyciu nowych metod, które gwarantują uzyskanie pożądanych parametrów jakościowych. Proces ten jest monitorowany, co pozwala na ciągłą kontrolę jakości produktu.

Do spalania dobrego jakościowo węgla powstają nowe konstrukcje kotłów co, w których stosuje się nowoczesne rozwiązania techniczne.

Jednym z takich rozwiązań jest kocioł z palnikiem retortowym. Paliwem jest groszek granulacji 8-25mm o niskiej zawartości siarki (tzw. eko-groszek). Wartość opałowa eko-groszku to 26 - 27 MJ/kg. Paliwo to zyskuje coraz większą popularność.

Przewiduje się, że przez najbliższe kilkadziesiąt lat węgiel będzie najtańszym i tym samym najbardziej ekonomicznym paliwem stosowanym do ogrzewania budynków jednorodzinnych i mieszkań.


Sortymenty węgla


Dla węgla kamiennego wszystkich typów i klas oraz celów przeznaczenia, rozróżnia się zależnie od wymiarów ziarn 11 sortymentów zasadniczych oraz 13 sortymentów połączonych


Sortymenty zasadnicze
Grupa Nazwa Wymiar ziarna (mm)
 Grube  Kęsy ponad 120
 Grube  Kostka I
200 - 120
 Grube  Kostka II
120 - 60
 Grube  Orzech I
80 - 40
 Grube  Orzech II
50 - 25
 Średnie  Groszek I
30 - 16
 Średnie  Groszek II
20 - 8
 Średnie  Grysik 10 - 5
 Miałowe  Miał 6 - 0
 Inne  Pył 1 - 0
 Inne  Muł 1 - 0


Sortymenty połączone
Grupa Nazwa Wymiar ziarna (mm)
 Grube  Gruby I
 ponad 60
 Grube  Kostka  200 - 60
 Grube  Gruby II
 ponad 40
 Grube  Orzech  80 - 25
 Grube  Orzech średni
 80 - 16
 Średnie  Orzech drobny
 50 - 16
 Średnie  Groszek  30 - 8
 Drobne  Drobny I
 80 - 0
 Drobne  Drobny II
 50 - 0
 Drobne  Drobny III
 30 - 0
 Miałowe  Miał I
 20 - 0
 Miałowe  Miał II
 10 - 0
 Inne  Niesort  120 - 0
podział wg. pl.wikipedia.org