Informacja i zamówienia:

tel. 664 945 007

Akcyza na węgiel

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 02.01.2012r. wprowadzony zostaje aktywny obowiązek opodatkowania akcyza wyrobów węglowych zgodnie z ustawą z dnia 06.12.2008r. (Dz. U. 2009 nr 3 poz. 11 z późn. zmianami). Ustawa powyższa wprowadza szeroki zakres zwolnień od podatku, których uzyskanie jest jednak obwarowane koniecznością spełnienia szeregu obowiązków formalnych.

Zgodnie z ustawą obowiązek weryfikacji statusu nabywcy, pod kątem jego uprawnień do nabywania wyrobów węglowych w zwolnieniu od akcyzy, leży po stronie sprzedawcy. Taki status posiada podmiot używający węgiel do celów zwolnionych z akcyzy, oraz pośredniczący podmiot węglowy. Osoba fizyczna korzystająca ze zwolnienia z akcyzy będzie zobowiązana do wypełnienia dowodu dostawy potwierdzającego podstawę zwolnienia z akcyzy, oraz złożenia oświadczenia, że zakupiony węgiel zużyje w gospodarstwie domowym.

Do wypełnienia dowodu dostawy niezbędny jest dowód osobisty.
W przypadku nie spełnienia formalności lub braku zgody na okazanie dowodu, do sprzedanego węgla zostanie doliczona akcyza.


Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub pod numerem telefonu: 664 945 007