O firmie

Firma Handlowo Us?ugowa Iskra.

Jeste?my z Pa?stwem ju? od ponad osiemnastu lat. Obszarem naszych dzia?a? jest rynek lokalny - Kotlina K?odzka.
Od pocz?tku istnienia zajmujemy si? skupem surowcw wtrnych a kilka lat temu poszerzyli?my nasz? dzia?alno?? o sprzeda? opa?u.
Dzi?ki Wieloletniemu do?wiadczeniu i profesjonalnej obs?udze jeste?my w stanie sprosta? Pa?stwa oczekiwaniom w zakresie wy?ej wymienionych dziedzin.
Oferowany przez nas w?giel pochodzi z najlepszych polskich kopalni. Wysoka jako?? idzie w parze z wyj?tkowo przyst?pnymi cenami.
Ponadto dysponujemy samochodami dostawczymi, ktre b?yskawicznie dostarczaj? opa? pod wskazany przez klienta adres.
Nasz sk?ad po?o?ony jest w centrum miasta, co sprawia ?e ka?dy mo?e przyj?? i obejrze? oferowany towar na miejscu.

Na placu do dyspozycji mamy cztery wagi, w tym jedn? samochodow?.

Staramy si? podchodzi? do ka?dego klienta z profesjonalizmem, dlatego jeste?my pewni, ?e b?dziecie Pa?stwo zadowoleni z naszych us?ug.


Zapraszamy do zapoznania si? z nasza oferta.Godziny otwarcia


Zapraszamy:

poniedzia?ek - pi?tek
8:00 - 16:00
sobota
8:00 - 13:00
niedziela
nieczynneInformacja i sk?adanie zamwie?


Bli?szych informacji dotycz?cych danego towaru jak i sk?adania zamwie? mo?na uzyska? osobi?cie w punkcie sprzeda?y lub pod numerem telefonu:

664 945 007